گروه مهندسین ارس

دماوند (طراحی ویلا)

مهندسی معماری ، معماری داخلی و خدمات ساختمانی

اطلاعات پروژه:

نوع ساختمان : ویلا  تریببلکس

کاربری: مسکونی

کارفرما : آقای داداشی

مجموع زیربنا : 258 مترمربع

سبک طراحی: مدرن

تاریخ طراحی : 1399

موقعیت پروژه : دماوند

دسته بندی : درحال ساخت

پروژه های مرتبط