گروه مهندسین ارس

رستوران اکبر جوجه

مهندسی معماری ، معماری داخلی و خدمات ساختمانی

اطلاعات پروژه:

نوع پروژه: رستوران

کاربری: تجاری

برند: اکبر جوجه

کارفرما : آقای خواجوی

تاریخ طراحی : 1400

موقعیت پروژه : کمرد 

دسته بندی : درحال ساخت.

پروژه های مرتبط