گروه مهندسین ارس

رستوران ستین

مهندسی معماری ، معماری داخلی و خدمات ساختمانی

اطلاعات پروژه:

نوع پروژه: رستوران

کاربری: تجاری

برند:ستین

کارفرما : آقای مهندس احمدی

تاریخ طراحی : 1400

موقعیت پروژه : لواسانات

دسته بندی : درحال ساخت

پروژه های مرتبط