گروه مهندسین ارس

شوروم MGS

مهندسی معماری ، معماری داخلی و خدمات ساختمانی

اطلاعات پروژه:

نوع پروژه: شوروم

کاربری: تجاری

کارفرما : آقای شعبانی

برند: MGS

تاریخ طراحی : 1401

موقعیت پروژه : تهران، شوش، برج پرنسا

دسته بندی : درحال ساخت.

پروژه های مرتبط