گروه مهندسین ارس

طراحی غرفه

مهندسی معماری ، معماری داخلی و خدمات ساختمانی

اطلاعات پروژه:

نوع پروژه: غرفه نمایشگاه

کاربری: تجاری

برند: TOWER

کارفرما : آقای علیزاده

تاریخ طراحی : 1400

موقعیت پروژه : نمایشگاه بین المللی تهران

دسته بندی :اجرا  شده .