گروه مهندسین ارس

طراحی محوطه ویلا سربندان

مهندسی معماری ، معماری داخلی و خدمات ساختمانی

اطلاعات پروژه:

نوع پروژه: طراحی محوطه ویلا

کاربری: مسکونی

کارفرما : آقای مومنی

تاریخ طراحی : 1399

موقعیت پروژه :دماوند، سربندان

دسته بندی : درحال ساخت

پروژه های مرتبط