گروه مهندسین ارس

طراحی محوطه ویلا سوادکوه

مهندسی معماری ، معماری داخلی و خدمات ساختمانی

اطلاعات پروژه:

نوع پروژه: طراحی محوطه ویلا

کاربری: مسکونی

کارفرما : آقای مینایی

تاریخ طراحی : 1399

موقعیت پروژه :سوادکوه

دسته بندی : درحال ساخت 

پروژه های مرتبط