گروه مهندسین ارس

طراحی نما منطقه 14

مهندسی معماری ، معماری داخلی و خدمات ساختمانی

اطلاعات پروژه:

نوع ساختمان : آپارتمان 

تعداد طبقات: 5 طبقه

کاربری: مسکونی

کارفرمایان : آقای اروین کریمی

تاریخ طراحی : 1399

موقعیت پروژه : تهران، منطقه 14، خیابان پرستار

دسته بندی : درحال ساخت

پروژه های مرتبط