گروه مهندسین ارس

طراحی و اجرای ویلا

مهندسی معماری ، معماری داخلی و خدمات ساختمانی

اطلاعات پروژه:

نوع پروژه: طراحی و اجرا

کاربری: مسکونی

کارفرما : خانم قربانی

تاریخ طراحی : 1401

موقعیت پروژه : دماوند

دسته بندی :در حال اجرا.

پروژه های مرتبط