گروه مهندسین ارس

مسکونی سهرودی

مهندسی معماری ، معماری داخلی و خدمات ساختمانی

اطلاعات پروژه:

نوع ساختمان : آپارتمان 

تعداد طبقات: 6 طبقه 2واحدی

کاربری: مسکونی

کارفرمایان : آقای قزاقی , پازوکی

مساحت واحد اول: 142 مترمربع

مساحت واحد دوم: 114 مترمربع

تاریخ طراحی : 1401

موقعیت پروژه : تهران، سهروردی

دسته بندی : درحال ساخت

پروژه های مرتبط