گروه مهندسین ارس

خانه ویلایی شهر پردیس

مهندسی معماری ، معماری داخلی و خدمات ساختمانی

.اطلاعات پروژه:

نوع ساختمان : ویلایی

کاربری: مسکونی

کارفرما : آقای مهندس امینی

تاریخ طراحی : 1400

موقعیت پروژه : شهر پردیس

دسته بندی : اتمام پروژه

پروژه های مرتبط